Asystent dla rodzin z otyłością, grupy wsparcia, porady żywieniowe dla dzieci do 5. roku życia oraz przyjazne etykiety na produktach ostrzegające przed niezdrową żywnością. Do 2020 r. rząd ma na to wydać 37 mln zł w ramach Narodowego Programu Zdrowia.

Rodzinom z przynajmniej dwiema osobami zagrożonymi otyłością pomocą miałyby służyć zespoły terapeutyczne. Zapewniałyby bezpłatnie profesjonalną pomoc dietetyczną, psychologiczną i medyczną. Do takiej opieki kierowałby lekarz pierwszego kontaktu, widząc zagrożenie.

Oprócz tego samorządy miałyby stworzyć grupy wsparcia. Już teraz działają kluby odchudzania, ale komercyjne, których członkowie pod okiem eksperta wspólne motywują się w odchudzaniu. Samorządowe mogłyby działać bezpłatnie według podobnego wzoru.

Ministerstwo Edukacji – obok klasycznej edukacji o zdrowym żywieniu – dostanie zadanie wymyślenia atrakcyjnych form zajęć sportowych. Do tego szkoły mają zaoferować paletę dodatkowych zajęć fizycznych. Obok tego samorządy powinny wybudować systemy ścieżek rowerowych czy siłowni na otwartym powietrzu.

Autorzy projektu podkreślają, że szczególnie należy zadbać o małe dzieci, u których można działać prewencyjnie i zawczasu uchronić je przed otyłością. Dlatego do 5. roku życia dziecka rodzice powinni otrzymywać specjalne porady żywieniowe finansowane przez NFZ.

Dorosłych do pracy nad swoją kondycją mają zachęcać pracodawcy. W zakładach pracy miałyby powstać programy zdrowego żywienia i aktywności fizycznej. Zadbać o to ma minister pracy. Nad dietą Polaków czuwać miałoby Ogólnopolskie Centrum Edukacji Żywieniowej i Zdrowego Żywienia podlegające Instytutowi Żywności i Żywienia.

Jak wynika z badań, w 2001 r. dzieci między 11. a 15. rokiem życia z nadwagą i otyłością było niewiele ponad 8 proc. W 2014 r. odsetek ten zwiększył się dwukrotnie – do 15 proc. W grupie w wiekowej od 15 do 49 lat z otyłością boryka się 53 proc. dorosłych, a po pięćdziesiątce już 60 proc. Polaków ma nadwagę. Światowa Organizacja Zdrowia mówi o epidemii: na świecie co roku z powodów powiązanych z otyłością i nadwagą umiera 2,6 mln ludzi.

TW

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ